Υπηρεσίες

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για το ξενοδοχείο, τις υπηρεσίες μας και τι μπορείτε να κάνετε στην περιοχή.

Check-in / Check-out
Check-In από τις 14:00
Check-Out μέχρι τις 11:00 αν υπάρχει η δυνατότητα για αναχωρήσετε μετά τις 11:00 μπορείτε να ρωτήσετε στην υποδοχή.

Κλιματισμός
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κλιματισμό για ψύξη ή θέρμανση.
Με το τηλεχειριστήριο ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. Σιγουρευτείτε ότι παράθυρα και πόρτες είναι κλειστα.
Βοηθήστε μας με την συνετή χρήση του κλιματιστικού βάζοντασ την θερμοκρασία στην ψύξη μεταξύ 25 - 26 βαθμούς

Ηλεκτρισμός
τάση δικτύου 220 βολτ.


ESPA
ESPA